Categorieën
Geen categorie

Ledenvergadering 2019 – 10/4/19

Aan alle leden van de LTV Vierhouten.

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering die gehouden zal worden op woensdag 10 april 2019 in onze kantine.
Aanvang 20.15 uur.

De agenda luidt als volgt:

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken
  3. Notulen ledenvergadering 2018
  4. Jaarverslag secretaris
  5. Jaarverslag penningmeester
  6. Verslag kascontrolecommissie
  7. Benoeming kascontrolecommissie
  8. Bestuursverkiezing: Hendrik van den Berg, aftredend en niet herkiesbaar
  9. Rondvraag
  10. Sluiting