BAANREGELS

Reglement betreffende het banengebruik van de LTV Vierhouten

1. Het gebruik van de banen is vrij voor de leden van de LTV Vierhouten.

2. Voordat u gaat spelen dient u af te hangen. Dit geschiedt door uw tennispasje op de juiste wijze op het afhangbord aan te brengen. Na afloop van het tennissen dient u het pasje te verwijderen van het afhangbord.

3. Het afhangen mag op z’n vroegst 10 minuten voor aanvang speeltijd plaats vinden. Degene die de langste tijd bij de banen heeft gewacht, heeft daarbij voorrang. Voor competities en toernooien kunnen de banen van te voren worden geblokkeerd.

4. Leden zijn in het bezit van een sleutel van de kantine. In de kantine bevindt zich de sleutel van de baan. Na het tennissen moet deze baansleutel weer in de kantine worden teruggehangen. De kantinesleutel moet na beëindiging van het lidmaatschap bij de penningmeester worden ingeleverd.

5. U mag de banen alleen betreden om te spelen. Daarbij zijn schone tennisschoenen met ongekleurde zolen verplicht.

6. Zolang er geen wachtenden zijn kunt u het enkelspel spelen. Zijn die er wel dan moet u aanbieden het dubbelspel te spelen.

7. Het is niet toegestaan op de banen te roken.

8. Na het spelen dienen de banen in perfecte staat te worden achtergelaten.

9. Introductie van niet-leden is alleen mogelijk indien de introducé het plaatje “introducé” heeft afgehangen. U kunt zich voor aanvang van het tennissen inschrijven in het boekje op de bar in de kantine.

10. Elke dinsdag- en vrijdagavond is er vanaf 19.30 uur een racketavond. Er kan dan niet vrij gespeeld worden. Tevens is er een racketochtend op woensdag vanaf 10.00 uur.

11. Jeugdleden hebben van 16.00 tot 19.00 uur voorrang op senioren.

12. Van u wordt verwacht dat u meewerkt aan het in goede staat houden van het gehele tennispark.

13. Het niet naleven van de hierboven genoemde regels kan verwijdering van de banen tot gevolg hebben.