CONTRIBUTIE

Contributie: (per jaar) 
– Leden jonger dan 12 jaar (t/m basisschool) € 40,-
– Leden vanaf 13 jaar en jonger dan 18 jaar € 55,00
– Leden van 18 jaar en ouder € 100,00

Nieuwe leden betalen een eenmalige borg van € 12,50 voor o.a. de sleutel van de kantine en inschrijvingskosten. De contributie dient voor 1 april op de rekening van de LTV te zijn bijgeschreven. Indien uw betaling niet op tijd binnen is betaald u een boete van € 5,-

Als u uw lidmaatschap wilt beëindigen, dient u dit voor 1 december schriftelijk te doen bij de secretaris of de penningmeester.